امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

تماس با ما
شماره تماس با شهرداری انار : ۰۳۴۳۴۳۸۲۵۰۰
واحد شماره داخلی
شهردار ۲۱
حراست ۲۲
معاونت فنی و عمرانی ۱۵
معاونت شهرسازی ۲۲
معاونت مالی و اداری ۳۰
معاونت فرهنگی و اجتماعی ۲۵
روابط عمومی ۱۲
مالی ۱۴
خدمات شهری ۲۹
انفورماتیک ۳۳
بایگانی و دبیرخانه ۱۸
درآمد ۱۹
دفتر شهردار ۲۰
کارگزینی ۱۳
کارپردازی ۳۴
نگهبانی ۰-۱۱
اینستاگرام تلگرام واتس آپ ایتا روبیکا